اشکان مددلو

استادیار گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

رشته تحصیلی : علوم و مهندسی صنایع غذایی
تخصص : شیمی غذا-نانوساختارهای ابرملکولی و رهایش کنترل شده
تلفن :
نمابر :
پست الکترونیکی : a.madadlou@ut.ac.ir
آدرس :
English Web Site  تحصیلات

دکتری
علوم و مهندسی صنایع غذایی، 
دانشگاه تهران، 1385-1388. 


کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی صنایع غذایی، 
دانشگاه تهران، 1382-1383. 


کارشناسی
علوم و مهندسی صنایع غذایی، 
دانشگاه ارومیه، 1378-1382. 


مسئولیت های دانشگاهیعلایق تحقیقاتی

نانوساختارهای ابرمولکولی

طراحی نانوحامل ها و رهایش کنترل شده

معماری اینترفیس در سامانه های کلوییدی

سوابق تدریس

عنوان درس : شیمی کربوهیدرات ها، ()
مقطع : کارشناسی ارشد
فایل درس :

عنوان درس : فیزیولوژی پس از برداشت، ()
مقطع : کارشناسی
فایل درس :

عنوان درس : تغذیه، ()
مقطع : کارشناسی
فایل درس :

عنوان درس : شیمی کلوئیدها، ()
مقطع : کارشناسی ارشد
فایل درس :

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقطع دکتری
دانشجویان فعلی دانشجویان فارغ التحصیل
دانشجو : هیمن نوربخش
عنوان پروپزال : طراحی فرآیندی تک مرحله‏ ای بر اساس غشای مایع برای استخراج اسیدهای فنولی- تولید نانوذرات و مدلسازی رهایش هسته
اساتید راهنما : زهرا امام جمعه ، اشکان مددلو
اساتید مشاور : سیدمحمد ابراهیم زاده موسوی ، علی اکبر موسوی موحدی
فایل چکیده :

دانشجو : مرتضی آغباشلو
عنوان رساله : مدل سازی بهینه و تحلیل اکسرژی فرایند ریزدرون پوشانی روغن ماهی با خشک کن پاششی
اساتید راهنما :
اساتید مشاور : ، اشکان مددلو
فایل چکیده :

دانشجو : لیلا باقری
عنوان رساله : تهیه نانوذرات از پروتئین‏های آب پنیر با تکنیک رسوب با ضد حلال و کاربرد آنها در درون‏ پوشانی عصاره‏ ی هسته‏ ی خرما
اساتید راهنما : محمدسعید یارمند ، اشکان مددلو
اساتید مشاور : محمدعلی ابراهیم زاده موسوی
فایل چکیده :مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان فعلی دانشجویان فارغ التحصیل
دانشجو : تکتم فرجامی
عنوان پروپزال : ژلاسیون سرد میکروژل ها، توده های محلول و نانوفیبریل های پروتئین های آب پنیر
اساتید راهنما : اشکان مددلو ، محسن لبافی
اساتید مشاور : محمدامین محمدی فر
فایل چکیده :

دانشجو : سحر سلطانی
عنوان پروپزال : ریزدرون پوشانی نانوذرات زئین حاوی روغن ماهی در پکتین و امکان سنجی استفاده از این نانوذرات در تهیه امولسیون های پیکرینگ
اساتید راهنما : اشکان مددلو
اساتید مشاور : محمدامین محمدی فر
فایل چکیده :

دانشجو : نگار ابهری
عنوان پروپزال : رهایش کنترل شده ترکیب فرار سرکوب کننده رشد آسپرژیلوس از کف نشاسته
اساتید راهنما : اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : مهدی محمدیان
عنوان پروپزال : نانوفیبریله کردن پپتیدهای بالقوه زیست فعال
اساتید راهنما : اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : حدیثه زند رجبی
عنوان پروپزال : نانودرون پوشانی ابرمولکولی ماده‏ یی غیرقطبی در مارپیچ‌های دورشته‌ای ژلان
اساتید راهنما : اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : مجید نوش کام
عنوان پروپزال : ایزومریزه کردن لاکتوز موجود در تراویده‏‏ فراپالایش به لاکتولوز در حضور بیوکاتالیست جامد و استفاده از آن برای گلایکه کردن پپتیدهای بالقوه زیست‏ فعال
اساتید راهنما : اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : آرش آبایی
عنوان پروپزال : ساخت نانوساختارهای سورفکتانتی برای درون پوشانی غذاداروها
اساتید راهنما : اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : مصطفی گودرزی
عنوان پایان نامه : تولید نوشیدنی آب میوه – آب پنیر کاهنده فشار خون
اساتید راهنما : محمد ابراهیم زاده موسوی ، اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : صنم جابری پور
عنوان پایان نامه : تهیه نانوذرات از پروتئین های سرم شیر به روش امولسیون سازی- ایجاد ژل آنزیمی به عنوان حامل برای کافئین و عصاره ی گیاهی
اساتید راهنما : محمدهادی اسکندری ، اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : آزاده صیادی
عنوان پایان نامه : وارد کردن پروتئینهای آب پنیر به لخته پنیر سفید ایرانی بدون چربی از راه تیمار با ترانس گلوتامیناز
اساتید راهنما : اصغر خسروشاهی اصل ، اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : سعید شیرخانی
عنوان پایان نامه : تاثیر تیمار آنزیمی با ترانس گلوتامیناز بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی دوغ
اساتید راهنما : اصغر خسروشاهی اصل ، اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : مهدی جلالی
عنوان پایان نامه : نانودرون پوشانی عصاره ی هسته ی خرما از راه درهم تنیدن نانوبلورهای نشاسته در یک میکروامولسیون
اساتید راهنما : محمدسعید یارمند ، اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : سعید صادقی
عنوان پایان نامه : نانودرون پوشانی عصاره ی هسته ی خرما از راه میکروامولسیونه کردن- ژلاسیون سرد تحریک شده با اسید پروتئینهای آب پنیر
اساتید راهنما : محمدسعید یارمند ، اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : مهسا باقری
عنوان پایان نامه : نانودرون پوشانی عصاره‏ ی هسته‏ ی خرما حین ژلاسیون پکتین در یک میکروامولسیون
اساتید راهنما : اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : بهزاد گزمه
عنوان پایان نامه : تهیه نانوذرات کامپوزیت پروتئین‏های آب پنیر- پکتین از راه درهم تنیدن آنزیمی در یک میکروامولسیون
اساتید راهنما : سهراب معینی ، اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : فرهاد گراوند
عنوان پایان نامه : جداسازی ترکیبات فنولی از ضایعات واحدهای فرآوری پسته با نانواستخراجگر غشای مایع میکروامولسیونی
اساتید راهنما : سهراب معینی ، اشکان مددلو
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : رعنا سلیمان پوری قاضی جهانی
عنوان پایان نامه : در هم تنیدن آنزیمی پروتئینهای سویا و شیر برای تهیه ماست بدون چربی سلامت افزا
اساتید راهنما : اصغرخسروشاهی اصل ، فریبا زینالی
اساتید مشاور : اشکان مددلو
فایل چکیده :

دانشجو : فاطمه آمیغی
عنوان پایان نامه : بهینه سازی خشک کردن پاششی پنیر پاد فشار خون تغییر یافته با آنزیم
اساتید راهنما : زهرا امام جمعه
اساتید مشاور : اشکان مددلو
فایل چکیده :

دانشجو : مائده احمدی
عنوان پایان نامه : تهیه آیروژل پروتئینی تقویت شده با میکروکریستال و نانوکریستال سلولزی
اساتید راهنما : اشکان مددلو ، علی اکبر صبوری
اساتید مشاور :
فایل چکیده :1393

مقالات کنفرانس

سحر سلطانی،  اشکان مددلو،  درون پوشانی ترکیبات زیست فعال در نانوذرات زئین،  بیست و یکمین کنگره ی ملی صنایع غذایی،  آبان 1392،  دانشگاه شیراز. 

مائده احمدی،  اشکان مددلو،  ویژگی‏ها و روشهای تولید کف میکروسلولی نشاسته،  بیست و یکمین کنگره ی ملی صنایع غذایی،  آبان 1392،  دانشگاه شیراز. 

مائده احمدی،  اشکان مددلو،  بررسی اثر شرایط فرایند بر خواص نانوفیبریل پروتئین آب پنیر،  بیست و یکمین کنگره ی ملی صنایع غذایی،  آبان 1392،  دانشگاه شیراز. 

سحر سلطانی،  اشکان مددلو،  استفاده از نشاسته و مشتقات آن در رهایش کنترل شده‏ ی ترکیبات زیست فعال،  بیست و یکمین کنگره ی ملی صنایع غذایی،  آبان 1392،  دانشگاه شیراز. 

مائده احمدی،  اشکان مددلو،  خصوصیات و روش تولید انواع نانوسلولز،  اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی.،  92.11.24، 

مائده احمدی،  اشکان مددلو،  کاربرد انواع ذرات سلولزی،  اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی. ،  92.11.24، 

لیلا باقری،  اشکان مددلو،  محمدسعید یارمند،  فناوری تهیه و کاربرد نیوزوم ها برای حمل غذاداروها،  اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی،  1391،  ایران- دانشگاه تهران،  کرج. 

مهدی جلالی جیوان،  اشکان مددلو،  محمدسعید یارمند،  فناوری تولید و کاربرد نانوکریستال نشاسته،  اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی،  1391،  ایران- دانشگاه تهران،  کرج. 

سعید صادقی،  اشکان مددلو،  محمدسعید یارمند،  تولید نانوذرات با روش ژلاسیون سرد،  اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی،  1391،  ایران- دانشگاه تهران،  کرج. 

سعید صادقی،  اشکان مددلو،  محمدسعید یارمند،  نانوامولسیون‏ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی،  اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی،  1391،  ایران- دانشگاه تهران،  کرج. 

مصطفی گودرزی،  اشکان مددلو،  محمدعلی ابراهیم زاده موسوی،  زهرا امام جمعه،  محمدسعید یارمند،  بهینه سازی فرایند آبکافت پروتئینهای آب پنیر برای تولید پپتیدهای مهارکننده‌ی آنزیم تبدیل کننده‌ی آنژیوتنسین به روش سطح پاسخ،  بیستمین کنگره ی ملی صنایع غذایی،  1390،  ایران- دانشگاه صنعتی شریف،  تهران. 

اشکان مددلو،  نانوحامل ها برای غذاداورها و ترکیبات زیست فعال،  سخنرانی کلیدی در بیستمین کنگره ی ملی صنایع غذایی،  1390،  ایران- دانشگاه صنعتی شریف،  تهران. 

بررسی تاثیر پودر کنسانتره ی پروتئینهای آب پنیر به عنوان جایگزین چربی بر ویژگیهای شیمیایی، فیزیکی و ریزساختاری ماست بدون چربی،  هفدهمین كنگره ي ملي صنايع غذايي،  1386،  ایران- دانشگاه ارومیه،  ارومیه. 

بررسی مهمترین عوامل موثر بر بافت ماست،  هفدهمین كنگره ي ملي صنايع غذايي،  1386،  ایران- دانشگاه ارومیه،  ارومیه. 

تاثیر گلوکونودلتا لاکتون بر بافت پنیر،  هفدهمین كنگره ي ملي صنايع غذايي،  1386،  ایران- دانشگاه ارومیه،  ارومیه. 

شیرین فروزان،  اصغر خسروشاهی اصل،  اقدس تسلیمی،  اشمکان مددلو،  مرتضی مشایخ،  مطالعه ی تاثیر رنت میکروبی و نوترکیب بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی و مقایسه ی آن با رنت حیوانی،  هفدهمین كنگره ي ملي صنايع غذايي،  1386،  ایران- دانشگاه ارومیه،  ارومیه. 

بررسي اثر دماي حرارت دهي، درصد ماده ي جامد كل، هيدروكلوئيد و مايه كشت ميكروبي بر ويسكوزيته ي ماست قالبي،  شانزدهمين كنگره ي ملي صنايع غذايي،  1385،  ایران- دانشگاه گرگان،  گرگان. 

اشکان مددلو،  اصغر خسروشاهی اصل،  سید محمد ابراهیم زاده موسوی،  بررسي تاثير كاهش مقدار چربي شير پنيرسازي بر ويژگيهاي بافتي و حسي فرآورده،  شانزدهمين كنگره ي ملي صنايع غذايي،  1385،  ایران- دانشگاه گرگان،  گرگان. 

بررسي تاثير صمغ تراگاكانت (كتيرا) بر ويژگيهاي شيميايي، رئولوژيكي و ريزساختاري ماست بدون چربي،  دومين همايش بزرگ صنايع غذايي،  1385،  ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان،  اصفهان. 

مروري بر جايگزيني NaCl توسط KCl در توليد پنير كم سديم،  دومين همايش بزرگ صنايع غذايي،  1385،  ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان،  اصفهان. 

بررسي استفاده از صمغ كتيرا به عنوان جانشين چربي بر ويژگيهاي شيميايي و رئولوژيكي پنير سفيد ايراني بدون چربي،  دومين همايش بزرگ صنايع غذايي،  1385،  ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان،  اصفهان. 

توليد چربي هاي مارگارين و شورتنينگ بدون ترانس از طريق اينتراستريفيكاسيون آنزيمي،  دومين همايش بزرگ صنايع غذايي،  1385،  ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان،  اصفهان. 

تكنولوژي توليد پنير كم چرب،  دومين همايش بزرگ صنايع غذايي،  1385،  ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان،  اصفهان. 

اشکان مددلو،  اصغر خسروشاهی اصل،  سید محمد ابراهیم زاده موسوی،  جمشید فرمانی،  جمشید رحیمی،  شناسايي رابطه ي مشترك بين مقدار تنش مورد نياز براي گسيختن بافت پنير سفيد ايراني و نمود ريزساختاري آن در طي رسيدگي،  دومين همايش بزرگ صنايع غذايي،  1385،  ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان،  اصفهان. 

مقالات مجلات

56Bagheri L،  Madadlou A،  Yarmand M،  Mousavi M.E،  Spray-dried alginate microparticles carrying caffeine-loaded and potentially bioactive nanoparticles،  Food Research International،  2014، 

55Tavakolipour H،  Bagheri L،  Madadlou A،  Pomegranate seed oil loaded particles of the zein cross-linked with citric acid،  Journal of Food Process Engineering،  2014، 

54Goudarzi M،  Madadlou A،  Mousavi ME،  Emam-Djomeh Z،  Formulation of apple juice beverages containing whey protein isolate or whey protein hydrolysate based on sensory and physicochemical analysis،  International Journal of Dairy Technology،  2014، 

53Soleymanpuori R،  Madadlou A،  Zeynali F،  Khosrowshahi A،  Enzymatic cross-linking of soy proteins within nonfat set yogurt gel،  Journal of Dairy Research،  2014، 

52Forouzan S،  Madadlou A،  Delirrad M،  Rahimirad A،  Banafshechin E،  Incidence of patulin in apple juices produced in West Azerbayjan province of Iran،  Journal of Agricultural Science and Technology. ،  2014، 

48Bagheri L،  Yarmand M،  Madadlou A،  Mousavi M.E،  Transglutaminase-induced or citric acid-mediated cross-linking of whey proteins to tune the characteristics of subsequently desolvated sub-micron and nano-scaled particles،  Journal of Microencapsulation،  2014، 

51Gazme B،  Madadlou A،  Fabrication of whey protein-pectin conjugate particles through laccase-induced gelation of microemulsified nanodroplets،  Food Hydrocolloids،  2014، 

50Madadlou A،  Jaberipour S،  Eskandi M.H،  Nanoparticulatation of enzymatically cross-linked whey proteins to encapsulate caffeine via microemulsification/heat gelation procedure،  LWT-Food Science and Technology،  2014، 

49Gazme B،  Madadlou A،  Moini S،  Micron and sub-micron sized whey protein-pectin aggregates generated via alkali-catalyzed chemical cross-linking،  Journal of Dispersion Science and Technology،  2014، 

47Garavand F،  Madadlou A،  Recovery of phenolic compounds from effluents by a microemulsion liquid membrane (MLM) extractor،  Colloids and Surfaces A،  2014، 

46Bagheri L،  Madadlou A،  Yarmand M،  Mousavi M.E،  Potentially bioactive and caffeine-loaded peptidic sub-micron and nanoscalar particles،  Journal of Functional Foods،  2014، 

45Jivan M.J،  Yarmand M،  Madadlou A،  Preparation of cold water-soluble potato starch and its characterization،  Journal of Food science and Technology ،  2014، 

44Jivan M.J،  Yarmand M،  Madadlou A،  Encapsulation of date palm pit extract via particulation of starch nanocrystals in a microemulsion،  International Journal of Food Science and Technology،  2014، 

43Bagheri L،  Mousavi M.E،  Madadlou A،  Stability and rheological properties of suspended pulp particles containing orange juice stabilized by gellan gum،  Journal of Dispersion Science and Technology،  2014، 

Sadeghi S،  Madadlou A،  Yarmand M،  Microemulsification-cold gelation of whey proteins for nanoencapsulation of date palm pit extract،  Food Hydrocolloids،  2014، 

Goodarzi M،  Madadlou A،  Influence of whey protein and its hydrolysate on prehypertension and postprandial hyperglycemia in adult men،  International Dairy Journal،  2013، 

Aghbashlo M،  Mobli H،  Madadlou A،  Rafiee S،  Influence of wall material and inlet drying temperature on the microencapsulation of fish oil by spray drying،  Food and Bioprocess Technology،  2013، 

Sadeghi M،  Madadlou A،  Khosrowshahi A،  Mohammadifar M،  Acid-induced gelation behavior of casein solutions assessed by response surface method،  Journal of Food Science & Technology،  2013، 

Ahmadi A،  Milani E،  Madadlou A،  Mortazavi S.A،  Mokarram R.R،  Salarbashi D،  Synbiotic yogurt-ice cream produced via incorporation of microencapsulated lactobacillus acidophilus (la-5) and fructooligosaccharide،  Journal of Food Science & Technology،  2013، 

Dini A،  Khazaeli A،  Roohbakhsh A ،  Madadlou A ،  Aflatoxin contamination level in Iran’s pistachio nut during years 2009–2011،  Food Control،  2013، 

Aghbashlo M., Mobli H., Rafiee S. & Madadlou A،  An artificial neural network for predicting the physiochemical properties of fish oil microcapsules obtained by spray drying،  Food Science & Biotechnology،  2013، 

Aghbashlo M., Mobli H., Rafiee S. & Madadlou A،  A review on exergy analysis of drying processes and systems،  Renewable & Sustainable Energy Reviews،  2013، 

Sayadi A., Madadlou A. & Khosrowshahi A.،  Enzymatic cross-linking of whey proteins in low fat Iranian white cheese،  International Dairy Journal،  2013، 

Bagheri L., Madadlou A., Yarmand M. & Mousavi M.E.،  Nanoencapsulation of date palm pit extract in whey protein particles generated via desolvation method،  Food Research International،  2013، 

Aghbashlo M., Mobli H., Rafiee S. & Madadlou A. ،  Fish oil microencapsulation as influenced by spray dryer operational variables،  International Journal of Food Science and Technology،  2013، 

Amighi F., Emam-Djomeh Z. & Madadlou A. ،  Spray drying of ACE-inhibitory enzyme-modified white cheese،  International Journal of Food Science and Technology،  2013، 

Jivan M.H., Madadlou A. & Yarmand M. ،  An attempt to cast light into starch nanocrystals preparation and cross-linking،  Food Chemistry،  2013، 

Aghbashlo M،  Mobli H،  Madadlou A،  Rafiee S،  Influence of spray dryer parameters on exergetic performance of microencapsulation process،  International Journal of Exergy،  2012، 

Aghbashlo M،  Mobli H،  Rafiee S،  Madadlou A،  Energy and Exergy analysis of the spray drying process of fish oil microencapsulation،  Biosystems Engineering،  2012، 

Madadlou A،  Mousavi M.E،  Emam-Djomeh Z،  Sheehan D،  Dual-frequency sonication for disrupting the self assembled casein nanoparticles،  Milchwissenschaft-Milk Science International،  2012، 

Madadlou A،  Sheehan D،  Emam-Djomeh Z،  Mousavi M.E،  Dissociation of self-assembled casein nanoparticles by ascending the pH and sonication،  Milchwissenschaft-Milk Science International،  2012، 

Aghbashlo M،  Mobli H،  Rafiee S،  Madadlou A،  Optimization of emulsification procedure for mutual maximizing the encapsulation and exergy efficiencies of fish oil microencapsulation،  Powder Technology،  2012، 

Aghbashlo M،  Mobli H،  Madadlou A،  Rafiee S،  Integrated optimization of fish oil microencapsulation process by spray drying،  Journal of Microencapsulation،  2012، 

Lashkari H،  Khosrowshahi A،  Madadlou A،  Alizadeh M،  Chemical composition and rheology of low-fat Iranian white cheese incorporated with guar gum and gum arabic as fat replacers،  Journal of Food Science and Technology،  2012، 

Aghbashlo M،  Mobli H،  Rafiee S،  Madadlou A،  The use of artificial neural network to predict exergetic performance of spray drying process: A preliminary study،  Computers and Electronics in Agriculture،  2012، 

Goodarzi M،  Madadlou A،  Mousavi ME،  Emam-Djomeh Z،  Optimized preparation of ACE-inhibitory and antioxidative whey protein hydrolysate using response surface method،  Dairy Science and Technology،  2012، 

Aghbashlo M., Mobli H., Madadlou A. & Rafiee S،  The correlation of wall material composition with flow characteristics and encapsulation behavior of fish oil emulsion،  Food Research International،  2012، 

Sadeghi M،  Mohammadifar M،  Khosrowshahi A،  Madadlou A،  Rheological properties of acid casein gels made by acidification with glucono-δ-lactone،  Milchwissenschaft-Milk Science International،  2011، 

Madadlou A،  Sheehan D،  Emam-Djomeh Z،  Mousavi M.E،  Ultrasound-assisted generation of ACE-inhibitory peptides from casein hydrolyzed with a nanoencapsulated protease،  Journal of the Science of Food & Agriculture،  2011، 

Madadlou A،  Emam-Djomeh Z،  Mousavi ME،  Ehsani M،  Mohamadifar M. A،  Acid-induced gelation behavior of sonicated casein solutions،  Ultrasonics Sonochemistry،  2010، 

Madadlou A،  Emam-Djomeh Z،  Mousavi ME،  Javanmard M،  A network-based fuzzy inference system for sonodisruption process of re-assembled casein micelle،  Journal of Food Engineering،  2010، 

Madadlou A،  Iacopino D،  Sheehan D،  Emam-Djomeh Z،  Mousavi M.E،  Enhanced thermal and ultrasonic stability of a fungal protease encapsulated within biomimetically generated silicate nanospheres،  BBA-General Subjects،  2010، 

Aziznia S،  Khosrowshahi A،  Madadlou A،  Rahimi J،  Texture of nonfat yoghurt as influenced by whey protein concentrate and Gum Tragacanth as fat replacers،  International Journal of Dairy Technology،  2009، 

Madadlou A،  Mousavi M.E،  Emam-Djomeh Z،  Sheehan D،  Ehsani M،  Alkaline pH does not disrupt re-assembled casein micelles،  Food Chemistry،  2009، 

Madadlou A،  Mousavi M.E،  Emam-Djomeh Z،  Ehsani M،  Sheehan D،  Sonodisruption of re-assembled casein micelles at different pH values،  Ultrasonics Sonochemistry،  2009، 

Madadlou A،  Mousavi M.E،  Emam-Djomeh Z،  Ehsani M،  Sheehan D،  Comparison of pH-dependent sonodossociation of re-assembled casein micelles by 35 and 130 kHz ultrasounds،  Journal of Food Engineering،  2009، 

Madadlou A،  Emam-Djomeh Z،  Mousavi ME،  Javanmard M،  Sheehan D،  Response surface optimization of an artificial neural network for predicting the size of re-assembled casein micelles،  Computers and Electronics in Agriculture،  2009، 

Emam-Djomeh Z،  Mousavi M.E،  Ghorbani A.-V،  Madadlou A،  Effect of whey protein concentrate addition on functionality and rheology of homogenized sweetened dairy creams،  International Journal of Dairy Technology،  2008، 

Aziznia S،  Khosrowshahi A،  Madadlou A،  Rahimi J،  Whey protein concentrate and gum tragacanth as fat replacers in non-fat yogurt: chemical, physical and microstructural properties،  Journal of Dairy Science،  2008، 

Farmani J،  Hamedi M،  Safari M،  Madadlou A،  Trans-free Iranian vanaspati through enzymatic and chemical transesterification of triple blends of fully hydrogenated soybean, rapeseed and sunflower oils،  Food Chemistry،  2007، 

Madadlou A،  Mousavi M.E،  Khosrowshahi A،  Emam-Djomeh Z،  Zargaran M،  Effect of cream homogenization on textural characteristics of low-fat Iranian White cheese،  International Dairy Journal،  2007، 

Madadlou A،  Khosrowshahi A،  Mousavi ME،  Farmani J،  Influence of brine concentration on the chemical composition and texture of Iranian White cheese،  Journal of Food Engineering،  2007، 

Rahimi J،  Khosrowshahi A،  Madadlou A،  Aziznia S،  Texture of low-fat Iranian White cheese as influenced by gum tragacanth as a fat replacer،  Journal of Dairy Science،  2007، 

Madadlou A،  Khosrowshahi A،  Mousavi ME،  Emam-Djomeh Z،  Microstructure and rheological properties of Iranian White cheese coagulated at various temperatures،  Journal of Dairy Science،  2006، 

Khosrowshahi A،  Madadlou A،  Mousavi ME،  Emam-Djomeh Z،  Monitoring the chemical and textural changes during ripening of Iranian White cheese made with different concentrations of starter،  Journal of Dairy Science،  2006، 

Madadlou A،  Khosrowshahi A،  Mousavi ME،  Rheology, microstructure and functionality of low-fat Iranian White cheese made with different concentrations of rennet،  Journal of Dairy Science،  2005، 

لیلا باقری،  اشکان مددلو،  ویژگیهای رئولوژیکی و پایداری دوغ حاوی نعناع تولید شده با فناوری ژل سیال با استفاده از ترکیب پروتئین آب پنیر واسرشته-زانتان،  پژوهشهای صنایع غذایی،  1392، 

مهدی جلالی جیوان،  سعید صادقی،  اشکان مددلو،  محمدسعید یارمند،  تاثیر حرارت دهی و اسیدی کردن بر مقدار فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ی هسته ی خرما،  پژوهشهای صنایع غذایی،  23،  1392،  237-248. 

آزاده صیادی،  اصغرخسروشاهی،  اشکان مددلو،  تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی های شیمیایی، بافتی و ریزساختار پنیر سفید آب نمکی کم چرب،  پژوهشهای صنایع غذایی،  1391، 

محبوبه صادقی،  محمدامین محمدی فر،  اصغرخسروشاهی ،  اشکان مددلو،  مهرنازملکی،  بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک ژل کازئین اسیدی شده در سیستم مدل،  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران،  1389، 

شیرین فروزان،  اصغرخسروشاهی اصل،  اقدس تسلیمی،  اشکان مددلو،  مطالعه تاثیر رنت میکروبی، نوترکیب و حیوانی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی،  علوم و صنایع غذایی،  1388، 

کتاب

Madadlou A،  O'Sullivan S.M،  Sheehan D،  Fast protein liquid chromatography IN Protein Chromatography: Methods and Protocols ،  2011،  Humana Press, Springer، 


Madadlou A،  Azarikia F،  Nanocarriers, films and composites based on milk proteins IN Recent Advances in Natural Polymers،  2013،  Springer، 


طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح : فناوری تهیه آبکافته پروتئینی برای مبتلایان به دیابت و فشار خون بالا
کارفرما : صندوق حمایت از پژوهشگران کشور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مدت دوره : خاتمه خرداد 92
مجری طرح :
همکاران طرح :
فایل چکیده :

فعالیت های مهندسیخدمات علمی (تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه و غیره)سایر

عضو اصلی قطب علمی "کاربرد فناوریهای نوین در تولید غذاهای فراسودمند" 1392

کسب رتبه‏ ی سوم در دهمین دوره‏ ی جشنواره‏ ی جوان خوارزمی- دریافت لوح تقدیر از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (1387).

دانشجوی پژوهشگر نمونه‏ ی دانشگاه تهران در مقطع دکتری و دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه (آذر 1388).

دانشجوی پژوهشگر نمونه‏ ی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دریافت لوح تقدیر (آذر 1388).

دریافت تندیس و لوح تقدیر از ریاست دانشگاه در نخستین جشنواره‏ ی آموزش دانشگاه تهران (آذر 1388).

عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران (1385).

عضو بنیاد ملی نخبگان.

عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان.

كسب رتبه‌ي 6 در آزمون كارشناسي ارشد رشته‌ي صنايع غذايي.

اتمام دوره‌ی كارشناسي ارشد در 3 نيمسال تحصيلي و احراز رتبه‌ی 2 بين دانش آموختگان.

احراز رتبه‌ی 3 بین دانش آموختگان دوره‏ ی کارشناسی.

کسب نمره باند 7.5 در آیلتس آکادمیک

گذراندن دوره ی پژوهشی کوتاه مدت طی دوره دکتری به مدت 5 ماه در دانشگاه کرک (UCC) جمهوری ایرلند (1387-1388)

عضو هیئت تحریریه مجله "علوم و فناوریهای نوین غذایی"1392


پرديس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ايران - 2013 ©
لطفا پيشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نماييد