در صورت بروز هرگونه اشکال در استفاده از نرم افزار بانک اطلاعات هیات علمی پردیس لطفا با بخش وب مرکز ICT تماس حاصل نمایید.

تلفن داخلی: 435
تلفن مستقیم : 2819257


پشتیبانی کاربرانراهنمای استفاده از نرم افزارتغییر کلمه عبور

© پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات - 1387