پرسنل نهاد

مسؤل نهاد: سید جواد موسوی

 مدیر اجرایی: محمد قلعه نویی

 كارشناس مشاوره: سید شكر الله حسینی (روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه)

مدیر حوزه: ابوالفضل نبوی

کارشناس حوزه خواهران: سید فرشته میرزکی

مسؤل دفتر: قربانعلی مرادی

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
لطفا نظرات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.
Web Developer: ICT Center of UTCAN