خدمات نهاد

• هم اندیشی اساتید
• واحد کانونها
• واحد نشریات (پرسمان، مکتوب و الکترونیکی)
• ارتباط با نهاد(حضوری، تلفنی)
• واحد خواهران
• هیئت دانشجویی
• جشن ازدواج دانشجویی
• جشنواره نهج البلاغه
• جشنواره حکمت مطهر
• جشنواره صحیفه سجادیه
• ستاد اقامه نماز
• واحد مشاوره
• مبلغین اعزامی از قم (خواهر و برادر)
• کتابخانه تخصصی علوم و معارف اسلامی (نشریات تخصصی و سی دی ها)
• حوزه علوم انسانی دانشگاهیان ( کارگاههای آموزشی ویژه علوم اسلامی)

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
لطفا نظرات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.
Web Developer: ICT Center of UTCAN