• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

تماس با ما

 


نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی
سیامک کلانتری

سرپرست اداره

حمیدرضا بوستانی امور وام و مسافرت
ابوالفضل آقا بابایی امور وام و مسافرت
مهدی ولدی امور بیمه
سید قربان درنگیده امور بازنشستگان
اعظم امانی امور بازنشستگان
دفتر : ساختمان مدیریت پردیس، طبقه اول
تلفن داخلی : 226
تلفن مستقیم:32813300 026
آدرس ایمیل :refahican@ut.ac.ir