• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

امکانات

رستوران استادان با ارائه یک وعده غذای گرم در روز که توسط پیمانکار خصوصی اداره می شود.

هتل پردیس با 40 تخت با ارائه خدمات با قیمت مناسب برای همکاران و میهمانان که توسط پیمانکار خصوصی اداره می شود.