• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

خدمات مسافرتی

اداره رفاه تلاش می کند خدمات مسافرتی زیارتی و سیاحتی را به صورت گروهی و خانوادگی برنامه ریزی کند. در این زمینه رایزنی ها در حال انجام است. به زودی اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت رفاهی اعلام خواهد شد.