• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

استفاده از تخفیف خدمات کلینیک چشم پزشکی نور البرز  تاریخ درج خبر: 1394/3/15


براساس تفاهم نامه منعقده بین بخش رفاهی پردیس و کلینیک چشم پزشکی نور البرز ، کلیه همکاران شاغل و بازنشسته پردیس و خانواده آن ها می توانند از تخفیف خدمات کلینیک چشم پزشکی نور البرز (لیست پیوست) استفاده نمایند. برای معرفی و ارائه کارت اشتراک، نماینده کلینیک از روز یکشنبه 17 خرداد 1394 به مدت 3 روز، در محل دفتر رفاهی پردیس حضور خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر