• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

بیمه نامه اتومبیل  تاریخ درج خبر: 21/04/94


جهت رفاه و آسایش همکاران محترم و براساس تفاهم نامه منعقده بین بخش رفاهی پردیس و بیمه اتومبیل ایران (نمایندگی مومنی) شاغلین و بازنشستگان محترم می توانند در روزهای زوج به اداره رفاه پردیس مراجعه نمایند ونسبت به تقسیط بیمه نامه اتومبیل خود و خانواده (در8قسط) اقدام فرمایند.

اطلاعات بیشتر