• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

حضور نماینده چشم پزشکی نور در اداره رفاه پردیس  تاریخ درج خبر: 94/04/01


بدین وسیله به استحضار همکاران محترم می رساند نماینده مرکز چشم پزشکی نور از دوشنبه هشتم تیرماه (هردوشنبه) ازساعت 9صبح آماده ارائه خدمات وپاسخ گوئی به همکاران محترم می باشد.

اطلاعات بیشتر