• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

عقد قرارداد اداره رفاه پردیس با شرکت فرش زرتشت  تاریخ درج خبر: 1394/01/26


بدین وسیله به استحضار همکاران محترم می رساند اداره رفاه پردیس نسبت به عقد قرارداد با شرکت فرش زرتشت اقدام نموده است. در صورت نیاز، جهت تهیه فرم به اداره رفاه پردیس مراجعه نمایید.

اطلاعات بیشتر