• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

عقد قرارداد اداره رفاه پردیس برای تهیه دستگاه تصفیه آب  تاریخ درج خبر: 1394/01/27


بدین وسیله به استحضار همکاران محترم می رساند اداره رفاه پردیس نسبت به عقد قرارداد برای تهیه دستگاه تصفیه آب اقدام نموده است. در صورت نیاز، جهت تهیه فرم به اداره رفاه پردیس مراجعه نمایید.

اطلاعات بیشتر