• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

نیازمندی ها

کد نیازمندیعنوان نیازمندی
3 
2کارت موج نیکان
1فروش اتومبیلجهت ثبت نیازمندی خود می توانید فرم زیر را پر و ارسال نمایید.

نام
نام خانوادگی
دانشکده/گره/واحد
تلفن همراه
پست الکترونیکی
عنوان نیازمندی
شرح نیازمندی
ارسال     انصراف