• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

سایر خدمات

- معرفی دانش آموزان ممتاز و پذیرفته شدگان کنکور سراسری : از پذیرفته شدگان کنکور سراسری پذیرفته شده در دوره روزانه دانشگاه ها در سال 1393 و همچنین دانش آموزان ممتاز پایه های ششم، سوم راهنمایی و سوم دبیرستان در سال 1392-1393 با تقدیم لوح تقدیر از سوی ریاست محترم پردیس و کارت هدیه بانکی تقدیر به عمل آمد. همچنین عکس این عزیزان در روزنامه شهروند ، ویژه نامه البرز مورخ 17/8/1393 به چاپ رسید که از طریق سایت ویزه نامه به آدرس http://www.shahrvandalborz.com قابل دسترسی است.