• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

خدمات وام

اداره رفاه تاکنون توانسته است با ایجاد ارتباط با بانک های مختلف پرداخت وام گروهی و فردی را تسهیل کند. در صورت ایجاد شرایط پرداخت وام ، اطلاعات مورد نیاز از طریق اتوماسیون و سایت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و براساس ترتیب درخواست ها نام متقاضیان به بانک اعلام خواهد شد. پس از دریافت وام، بدهی بصورت ماهانه از حقوق کسر و به بانک مورد نظر پرداخت خواهد شد.