• منو اصلی  • اخبار و اطلاعیه ها

ارتباط با دبیر شورا آقای مجید آخشی:

همراه: 09367852960

ایمیل: akhshi_70@ut.ac.ir

آدرس تلگرام: https://telegram.me/ut_can_ssk

شماره تلفن دفتر: 026302223044  داخلی 228