• منو اصلی  • اخبار و اطلاعیه ها
اعلام گزارش نهایی انتخابات شورای صنفی کارکنان  تاریخ درج خبر: 30/10/97

با عنايت به برگزاري دور ششم انتخابات شوراي صنفي كاركنان دانشگاه تهران و پيگيري‌هاي همكاران محترم اجرايي و نظارت و طبق برنامه ريزي و هدف گذاري، انتخابات در بازه زماني يك ماهه (۱۳۹۷/۰۹/۱۷ لغايت ۱۳۹۷/۱۰/۱۸) با برگزاري ۳۹ واحد از ۴۱ واحد برگزار و نسبت به دوره قبل با ۵ واحد افزايش به پايان رسيد. ميزان مشاركت واحدهاي ستاد و صف به ميزان ۹۵ درصد در سطح دانشگاه بوده است كه نسبت به دوره قبل با ۱۴ درصد افزايش در بالاترين نمودار سابقه فعاليت شوراي صنفي قرار دارد. ضمن تشكر از حضرتعالي بابت مساعدت و همكاري با شوراي صنفي كاركنان دانشگاه، نتايج انتخابات آن واحد به شرح ذيل اعلام مي‌گردد لذا دستور اعلام نتيجه منتخبين به كاركنان معزز آن واحد مزيد امتنان خواهد بود. شايان ذكر است كه آغاز به كار نمايندگان دوره ششم در واحد از اول بهمن ماه ۱۳۹۷ مي‌باشد. پرديس كشاورزي و منابع طبيعي در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ برگزار و جناب آقاي يوسف ساساني با ۱۶۴ رأي (عضو اصلي)، سركار خانم سكينه بسارده با ۱۵۴ رأي عضو (عضو اصلي) و سركار خانم ليلا خسروي با ۱۳۷ رأي (عضو اصلي)، سركار خانم فرحناز ابراهيمي با ۱۳۳ رأي عضو (عضو اصلي)، جناب آقاي فرامرز عزيزي با ۱۱۵ رأي (عضو اصلي)، سركار خانم مهرانگيز پولاديان با ۱۰۹ رأي (عضو اصلي) و جناب آقاي كامبيز راشدي با ۱۰۹ رأي (عضو اصلي) و جناب آقاي مجيد آخشي با ۹۴ رأي عضو اصلي هفتم جايگزين نماينده مستعفي جناب آقاي فرامرز عزيزي و جناب آقاي مهدي پهلواني (عضوعلي البدل اول) و سركار خانم اكرم ابوالحسن عضو دوم علي البدل انتخاب شدند. از بين ۵۳۷ نفر كاركنان حائز شراي ط رأي ۲۱۵ نفر در جلسه شركت و با ۲۱۴ رأي صحيح و ۱ رأي باطل و با ميزان درصدمشاركت ۴۰ درصد و با ۱۶ درصد كاهش مشاركت نسبت به دوره قبل انتخابات اين واحد پايان يافت.

اطلاعات بیشتر