• منو اصلی  • اخبار و اطلاعیه ها
جدول برنامه‌های شورای صنفی در سال ۹۵  تاریخ درج خبر: 95/06/02

رديف

تاريخ جلسه

۱

يكشنبه ۲۹/۰۱/۹۵

۲

يكشنبه ۲۶/۰۲/۹۵

۳

يكشنبه ۳۰/۰۳/۹۵

۴

يكشنبه ۰۳/۰۵/۹۵

۵

يكشنبه ۰۷/۰۶/۹۵

۶

يكشنبه ۰۴/۰۷/۹۵

۷

يكشنبه ۰۲/۰۸/۹۵

۸

يكشنبه ۰۷/۰۹/۹۵

۹

يكشنبه ۰۵/۱۰/۹۵

۱۰

يكشنبه ۰۳/۱۱/۹۵

۱۱

يكشنبه ۰۱/۱۲/۹۵

 

 


اطلاعات بیشتر