• منو اصلی  • اخبار و اطلاعیه ها
صورتجلسه 1394/4/14 شورای صنفی کارکنان با ریاست محترم پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی  تاریخ درج خبر: 94/06/01

پیرو درخواست همكاران محترم پردیس در خصوص بخشنامه ها شورای صنفی پردیس ضمن بررسی موضوع و جمع آوری مستندات لازم

اطلاعات بیشتر