منوی اصلی
     صفحه اصلی
     مدیریت
     اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
     اداره خدمات دانشجویی
     تماس باما

ورود کاربران
   
 


 واحد خوابگاه ها


در شروع هر سال تحصیلی جدید در مهرماه دانشجو پس از ثبت نام آموزشی و اخذ شماره دانشجویی خود از اداره آموزش به دفتر خوابگاه مراجعه ودر صورت داشتن شریط احراز خوابگاه بعد از تكمیل پرونده و تحویل دادن مدارك مور نیاز نسبت به اسكان وی درخوابگاه اقدام خواهد شد كه در مرحله آخر اطلاعات وی در سیستم صندوق رفاه دانشجویان ثبت و فیش خوابگاه اخذ و به دانشجو جهت واریز تحویل داده خواهد شد. (الزامیست دانشجو به هنگام ورود به خوابگاه فیش واریزی را به همراه داشته باشد )

مدارك لازم جهت تشكیل پرونده خوابگاه :
عكس 1 عدد
كپی كارت ملی 1 عدد
كپی كارت دانشجویی 1 عدد
كپی شناسنامه (صفحه اول) 1 عدد (متاهلین با صفحه دوم)
واریز 150000 ریال
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.

Web Developer: ICT Center of UTCAN