منوی اصلی
     صفحه اصلی
     مدیریت
     اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
     اداره خدمات دانشجویی
     تماس باما

ورود کاربران
   
 


 مدیریت

نام و نام خانوادگی: علی جعفری
عنوان: معاون دانشجویی و فرهنگی
مرتبه علمی: استاد
تلفن:
پست الکترونیکی: jafarya@ut.ac.ir
صفحه شخصی:نام و نام خانوادگی: محمدعلی زارع چاهوکی
عنوان: رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه
مرتبه علمی: استاد
تلفن:
پست الکترونیکی: mazare@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://utcan.ut.ac.ir/member/mazare.aspxنام و نام خانوادگی: علی فرسودن
عنوان: رئیس اداره خدمات دانشجویی
مرتبه علمی: کارشناس ارشد
تلفن: 32818700-026
پست الکترونیکی: farsodanali@ut.ac.ir
صفحه شخصی:نام و نام خانوادگی:
عنوان:
مرتبه علمی:
تلفن:
پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.

Web Developer: ICT Center of UTCAN