مقدمه  (جایگاه منابع پایه آب و خاک )

از دیدگاه جهانی، آب و خاک و هوا سه جزء عمده محیط زیست انسانی تلقی می شوند و هر گونه آلودگی آنها، آلودگی محیط زیست محسوب شده و باید مورد توجه قرار گیرد. رشد روز افزون جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و سایر نیازمندی های بشر، توسعه صنعت گردشگری و گسترش پدیده شهرنشینی و تشدید آلودگی محیط زیست (آب، خاک و هوا) سلامتی و حیات موجودات زنده بویژه انسان را با خطر جدی مواجه ساخته است. سهم سرانه اراضی قابل ره برداری رو به کاهش است و علاوه بر آن ورود انواع آلاینده ها به محیط زیست روندی صعودی و هشدار دهنده دارد. بروز سرطان ها، سکته های قلبی و مغزی، افزایش مرگ و میرهای ناگهانی، اختلالات روحی و روانی، افسردگی ها، اختلالات ژنتیکی و ... از پیامدهای آلودگی محیط زیست می باشد که زنگ های خطری را برای بشر به صدا در آورده اند. ...          اخبار و رویدادها
 
تفاهم نامه فی مابین موسسه با شرکت بین المللی فدک گل لیان و شرکت تولیدات سم و کود زرافشان

 
انجام طرح پژوهشی موسسه به کارفرمایی شرکت تولیدات سم و کود زرافشان

 
پذیرش پروژه پژوهشی-کاربردی موسسه توسط شرکت آب منطقه ای البرز
پروژه پژوهشی-کاربردی موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دانشگاه تهران با عنوان "ارزیابی اثرات دراز مدت آبیاری با پساب بر خاک های اراضی باغی و زراعی دشت های هشتگرد و اشتهارد" توسط شرکت آب منطقه ای البرز (کرج) پذیرش شد. این طرح در تاریخ 1398/3/26 به موسسه تحقیقات برای انجام پروژه ابلاغ شده است.

 
پذیرش پروژه پژوهشی-کاربردی موسسه توسط شرکت آب منطقه ای گیلان
پروژه پژوهشی-کاربردی موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دانشگاه تهران با عنوان " توسعه و ارزيابي مدل محاسباتي جريان برگشتي آب آبياري در اراضي شاليزاري (مطالعه موردي شبكه آبياري سپيدرود)" توسط شرکت آب منطقه ای گیلان (رشت) پذیرش شد. این طرح در تاریخ 1397/12/27 به موسسه تحقیقات برای انجام پروژه ابلاغ شده است.

            آرشیو اخبار

وزارت نیرووزارت نفتموسسه تحقیقات خاک و آبکمیته ملی آبیاری و زهکشیوزارت صنایع و معادنسازمان حفاظت محیط زیست
پیوندهای اصلی

 - دانشگاه تهران
 - پردیس کشاورزی و منابع طبیعیتمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دانشگاه تهران است - 2011©
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس wseri@can.ut.ac.ir ارسال نمایید